Data da publicación:
21/12/07
Data de aplicación:
08/01/08
Resolución do 21 de decembro de 2007 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións ás Entidades Locais para a realización de actividades relacionadas coas Oficinas de Información aos consumidores e ás consumidoras para o ano 2008
Resolución:
Departamento:
OMIC