Data da publicación:
08/01/09
Data de aplicación:
06/03/09 a 08/03/09
Resolución do 26 de decembro de 2008 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións ás entidades locais para a realización de actividades relacionadas coas oficinas de información ás persoas consumidoras para o ano 2009
Resolución:
Departamento:
OMIC