Data da publicación:
30/12/08
Data de aplicación:
15/01/09
Resolución do 30 de decembro de 2008 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2009 en materia de consumo ás organizacions de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución:
Departamento:
Asociacións de consumidores