Data da publicación:
21/09/15
Data de aplicación:
21/09/15 a 21/10/15
Resolución do 4 de setembro de 2015 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
Resolución:
Departamento:
Asociacións de consumidores