Resolución do 27 de decembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas as asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 28 de xuño de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 126, do 5 de xuño) pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2010 as asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para a execución de proxectos...
Resolución do 25 de setembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 30 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 68, do 13 de abril) pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2010 ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de...
Resolución do 28 de xullo de 2010 pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos correntes das súas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras (OMIC)
Resolución do 18 de xuño de 2010 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración asinados no primeiro cuadrimestre do ano 2010.
Resolución do 15 de xullo de 2009 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás organizacións de persoas consumidoras pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2009 en materia de consumo ás organizacións de consumidores e consumidoras.
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, polas que se rexerá a concesión de subvencións do Instituto Galego de Consumo ás asociacións de persoas consumidoras e usuarias da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento da súa actividade de defensa e protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias
Resolución do 15 de xullo de 2009 pola que se publican as subvencións concedidas a entidades locais, para a realización de actividades relacionadas coas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras, no marco da Resolución do 26 de decembro de 2008
Resolución do 26 de decembro de 2008 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións ás entidades locais para a realización de actividades relacionadas coas oficinas de información ás persoas consumidoras para o ano 2009
Resolución do 30 de decembro de 2008 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2009 en materia de consumo ás organizacions de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 30 de abril de 2008 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás organizacións de persoas consumidoras no marco da resolución do Instituto Galego de Consumo do 28 de decembro de 2007 (Diario Oficial de Galicia número 11, do 16 de xaneiro) pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2008 en materia de consumo ás organizacións de consumidores e...