Resolución de 28 de decembro de 2007 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2008 en materia de consumo ás Organizacións de Persoas Consumidoras da Comunida Autónoma de Galicia.
Resolución do 21 de decembro de 2007 pola que se convoca e regula a concesión de subvencións ás Entidades Locais para a realización de actividades relacionadas coas Oficinas de Información aos consumidores e ás consumidoras para o ano 2008