O Instituto Galego do Consumo e da Competencia  recomendalle  que, se é vostede unha das persoas afectadas polas desviacións de voos a outros aeroportos, retrasos ou  cancelacións dun voo por parte das compañías  aéreas, como consecuencia do “Coronavirus”, teña en conta a seguinte información:

INFORMACIÓN DE AENA.

INFORMACIÓN DO MINISTERIO DE CONSUMO