Destacamos

Premios aos Empregados/as Públicos/as Innovadores/as
Premios aos Empregados/as Públicos/as Innovadores/as
Prácticas profesionais no LCG
PRÁCTICAS PROFESIONAIS
Actividades Analíticas
Actividades Analíticas

Laboratorio de Consumo de Galicia

O Laboratorio de Consumo de Galicia (LCG) é o centro no que se realizan as análises e os ensaios sobre productos industriais non alimenticios presentes no mercado, co fin de avaliar a súa conformidade coas regulamentacións técnicas referidas tanto a calidade como á seguridade. Realiza ensaios sobre produtos de consumo co fin de verificar a súa adecuación á normativa, as súas características e a veracidade das atribucións declaradas na etiquetaxe.