Preguntas frecuentes

Si, teño dereito a reclamar sempre que o retraso non sexa por causas alleas á empresa de reformas e poida xustificarse documentalmente. 

Si, se o usuario do servizo quere coñecer os prezos dos traballos que pretende realizar, a empresa deberá dar dita información. A persoa usuaria pode, incluso, solicitar un orzamento á empresa.