Destacamos

Listado charlas informativas 2023
A NOVA TARIFA EÉCTRICA

Preguntas frecuentes

Calquera persoa que adquira os seguintes produtos entre o 1 de abril e o 30 de xuño:

  • Gasolina 95 y 98
  • Todo tipo de gasóleo
  • Gas Natural Licuado (GLP)
  • Gas Natural Comprimido( GNC)
  • Gas Licuado del Petróleo (GNL)
  • AdBlue...

A normativa prevé un desconto mínimo de 20 céntimos por litro. 15 céntimos serán aportados polo Estado e o resto polas estacións de servizo.

O desconto aplicarase automáticamente no momento de aboar o pagamento e figurará de forma explícita no ticket de compra.

 

¿Que prezo figurará publicitado?

As estacións de...

De ter algunha incidencia en relación a este desconto, aconséllase:

1.-Realice unha foto da publicidade e do prezo do combustible ofertado e tamén garde o seu ticket de compra.

2.-Presente unha reclamación ante a estación de combustible aportado esta información.

Para presentar a reclamación ante a empresa pode utilizar as folla de reclamacións que deben estar dispoñibles...

Os fabricantes e os importadores estarán obrigados a poñer a disposición dos reparadores profesionais unha serie de pezas esenciais (motores e escobillas de motor, bombas, amortecedores e múelles, tambores de lavadora, etc.) durante un mínimo de entre sete e dez anos despois da introdución no mercado da Unión da última unidade dun model

É o prezo ao que te poderás acoller, sempre que teñas unha potencia contratada igual ou inferior a 10 kw e contrates con unha comercializadora de mercado regulado.