Un crédito persoal é o que solicita calquera persoa a unha entidade financeira para cubrir gastos ou pagos. O consumidor ten que devolver a cantidade prestada xunto os intereses que se lle esixan. Mentres un crédito ao consumo vincúlase a unha compra ou á contratación dun servizo e fírmase a través do empresario que vende o produto ou ofrece o servizo. 

Temática:
Serv. financeiros e seguros