Resolución do 2 de outubro de 2018 pola que se convoca e regula, para o ano 2018, concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
En virtude da Resolución do 2 de outubro de 2018 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2018 as seguintes axudas:
En virtude da Resolución do 2 de outubro de 2017 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réximen de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2017 as seguintes axudas:
Resolución do 2 de outubro de 2017 pola que se convoca e regula, para o ano 2017, concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).