Congreso Eurachem

Dúas comunicacións científicas do LCG foron presentadas no congreso internacional sobre exercicios de intercomparación.

EUCHEMS 2016

15 de septembro de 2016, Sevilla

O LCG foi seleccionado para participar no Congreso Internacional 6th EuCheMS que se celebrou en Sevilla do 11 ao 15 de setembro de 2016.

Prácticas profesionais no LCG

O Laboratorio de Consumo de Galicia colabora coa Universidade da Coruña no proxecto de prácticas profesionais.

momento da reunión 'Seguridade de roupa infantil'

O Laboratorio de Consumo de Galicia forma parte do Comité AEN/CTN 40/GT 8 “Seguridade da roupa infantil”.

Formación

O LCG promove e participa nas tarefas de concienciación, formación e divulgación en materia de consumo, promovidas polo IGC, aos diferentes actores sociais.

Colaboración con outros laboratorios

O LCG promove, organiza e impulsa programas de ensaios de intercomparación a nivel internacional conforme á norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 Evaluación de la conformidad.

Participación en foros técnicos

O LCG participa no desenvolvemento da normativa técnica, da metodoloxía de ensaio necesaria para dar cumprimento aos mandatos da Comisión Europea no que respecta á seguridade dos produtos.

Lcg en prensa

O LCG forma parte do Instituto Galego de Consumo, que é a autoridade de vixiancia do mercado en Galicia, e que vela pola seguridade dos consumidores.

O LCG da resposta a consultas nas materias da súa competencia, tanto a outros departamentos do IGC como a particulares, empresas ou outras administracións.