Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Bajo
981544512
981544598
15707 Santiago de Compostela
Coruña, A
De 9 h a 14 h, de lunes a viernes
Correo-e:
igc.informacion@xunta.es

Presidencia - Vázquez Abeal, Sol Mª

Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Bajo
881999091
881999089
15707 Santiago de Compostela
Coruña, A
De 9 h a 14 h, de luns a venres
Correo-e:
igc.escuela@xunta.es
R/ Torres Quevedo, 3. Polígono Industrial A Grela
881881472
881881482
15008 Coruña, A
Coruña, A
De 9 h a 14 h, de luns a venres
Correo-e:
laboratorio.consumo@xunta.es
Edif.Serv.Múlt. Monelos s/n
981184969
981184976
15008 Coruña, A
Coruña, A
De 9 h a 14 h, de luns a venres
Praza Camilo José Cela, s/n
981337194
981337191
15403 Ferrol
Coruña, A
Ronda da Muralla, 70
982294679
982294682
27071 Lugo
Lugo
De 9 h a 14 h, de luns a venres
Avda. Zamora, 13 bajo
988386465
988386553
32005 Ourense
Ourense
De 9 h a 14 h, de luns a venres
Paseo de Cervantes, Nº 7 Edif. Lanas Palmeras
986803902
986805859
36003 Pontevedra
Pontevedra
De 9 h a 14 h, de luns a venres
Praza da Estrela, s/n
986817582
986817585
36201 Vigo
Pontevedra
Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Bajo
981957561
981957560
15707 Santiago de Compostela
Coruña, A
De 9 h a 14 h, de lunes a viernes
Correo-e:
informacion@consellogalegodacompetencia.es

Presidencia - Hernández Rodríguez, Francisco