Concurso

Consumópolis

Xa se coñecen os equipos gañadores da fase autonómica de Consumópolis-13, Na publicidade: todo vale?

Consulta máis abaixo o borrador da Resolución do 25 de maio de 2018 conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, pola que se publica a relación dos premios da fase autonómica do concurso...

Proxecto

Galicons-net

Programa educativo realizado en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, incluido dentro do Plan Proxecta.

Xustificación

Favorecer o tratamento da educación para o consumo responsable nos currículos das diferentes etapas e niveis do ensino regrado.

Promover a educación para o consumo responsable nos centros educativos...