A forma de comunicar a solicitude de baixa será a prevista no contrato, entre as que obrigatoriamente deberá figurar a mesma forma que o usuario utilizou para contratar. En todos os contrato terá que aparecer o teléfono de atención ao público, a dirección electrónica e a páxina web do operador, a dirección postal da oficina comercial do operador e do departamento de atención al cliente. 

Temática:
TelecomunicaciónsTelefonía