Non, responde sempre o vendedor do produto.

Non obstante, cando resulte imposible ou supoña unha carga excesiva dirixirse fronte ao vendedor,, por exemplo que pechou o establecemento, poderase reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substitución ou reparación do produto.

Temática:
Outros