O prazo é de dous anos desde a entrega. Pero nos produtos de segunda man, podemos pactar un prazo menor co vendedor, que non poderá ser inferior a un ano desde a entrega.

Temática:
Outros