Si, e comprenderá os gastos necesarios realizados para corrixir a falta de conformidade do produto, especialmente os gastos de envío, así como os custos relacionados coa man de obra e os materiais.

Temática:
Outros