Si, nos produtos de natureza duradeira, temos dereito a un adecuado servizo técnico e á existencia de repostos durante o prazo mínimo de cinco anos a partir da data en que el produto deixe de fabricarse.

Temática:
Outros