Como persoa consumidora, podes contratar un subministro de gas no mercado regulado (Tarifa de Último Recurso), sempre que teñas un consumo inferior ou igual a 50.000kWh/ano, ou no mercado libre. Se tes un consumo anual superior a 50.000 kWh/ano deberás necesariamente ser subministrado por unha comercializadora libre.

Temática:
SubministrosGas