Como persoa consumidora, podes contratar un subministro de gas no mercado regulado (Tarifa de Último Recurso), sempre que teñas un consumo razonable no ámbito doméstico.

Temática:
SubministrosGas