Cando se presten servizos a domicilio, asegúrate de que a empresa dispón de follas informativas que recolla os elementos máis importantes do servizo e pide que che entreguen un exemplar.

Temática:
ServizosTinturerías