O Servizo de Asistencia Técnica (SAT) son aqueles establecementos ou persoas que dedícanse á reparación, instalación e/ou conservación de aparatos de uso doméstico, e presten os seus servizos tanto en locais onde desenvolvan a súas actividade como nos domicilios dos usuarios.

Por outra parte, o SAT Oficial de Marca son aqueles servizos de asistencia técnica que posúan autorización escrita do fabricante ou do representante legal en España. 

Temática:
ServizosServizos de asistencia técnica