É un distintivo que acredita que o xoguete cumpre coa normativa europea de seguridade en materia de xoguetes.

Conforme o disposto pola Comisión Europea, o marcado CE significa: «marcado polo que o fabricante indica que o produto está en consonancia cos requisitos aplicables establecidos na lexislación comunitaria». Por iso, o marcado CE é un requisito legal aínda que non existe a obriga de esixir aos fabricantes garantir a verificación independente. 

Temática:
ProdutosXoguetes