Unha DOP é un nome que identifica un produto orixinario dun lugar determinado ou dunha rexión, cuxa calidade ou características se deben fundamental ou exclusivamente a un medio xeográfico particular cos factores naturais e humanos inherentes a el; todas as súas fases de produción deben ter lugar na zona xeográfica definida. Exemplos de DOP: “Queixo Tetilla”, “Queixo San Simón”, “Pemento de Herbón.”

Temática:
ProdutosAlimentación