Si, toda persoa usuaria dun taller de reparación de vehículo ten dereito a un orzamento escrito que contará cunha validez mínima de doce días hábiles. No orzamento debe figurar:

  • O número de identificación fiscal e o domicilio do taller.
  • O nome e o domicilio da persoa usuaria.
  • A identificación do vehículo, con expresión de marca, modelo matrícula e número de km recorridos.
  • Reparacións a efectuar, elementos a reparar ou substituír e/ou calquera outra actividade, con indicación do prezo total a satisfacer pola persoa usuaria.
  • A data e a sinatura da persoa que vai facer a reparación.
  • A data prevista de entrega do vehículo xa reparado, a partir da data de aceptación do presuposto.
  • Indicación do tempo de validez do orzamento.
  • Espazo reservado para a data e a firma de aceptación pola persoa usuaria.

No caso de que o orzamento non sexa aceptado pola persoa usuaria, o vehículo deberá devolverse nas mesmas condicións nas que foi entregado antes da realización do orzamento. 

Temática:
ServizosTalleres reparación de vehículos