Programa educativo realizado en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade, incluido dentro do Plan Proxecta, coa finalidade de promover a educación para o consumo responsable nos centros educativos da CA de Galicia.

Obxectivo

A realización dun proxecto de innovación educativa en materia de consumo responsable coa finalidade de potenciar a educación para o consumo responsable nos centros de ensino, así como motivar un traballo activo e colaborativo de alumnado e profesorado.

Alumnado ao que vai dirixido

2º ciclo de infantil, primaria, ESO, bacharelato, FP, persoas adultas e educación especial.

Descrición do programa e modalidades de participación

Os centros deberán realizar un proxecto de innovación educativa sobre algunha das seguintes temáticas de consumo responsable:

  • Consumo e xénero
  • Linguaxe publicitaria
  • Comercio electrónico
  • Servizos financeiros
  • Etiquetaxe dos bens e produtos

Traballo final

  • Elaboración dun produto final, que permita expoñer o coñecemento adquirido e o traballo realizado.

Premios

Concederanse 4 premios en metálico de 1.500 euros para o mellor proxecto en cada unha das seguintes categorías de participación:

  • Categoría A: Alumnado de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria.
  • Categoría B: Alumnado de educación secundaria obrigatoria.
  • Categoría C: Alumnado de bacharelato, de ciclos formativos de grao medio de formación profesional e de educación de persoas adultas.
  • Categoría D: Alumnado de educación especial.

Asesoramento ao profesorado

Facilitarase orientación e o apoio aos centros que o precisen no correo igc.escuela@xunta.gal e no teléfono 881999091.

 

Tipo:
Proxecto