8 de Febreiro de 2010.-

A Presidenta do Instituto Galego de Consumo Dona María Nava Castro, inaugurou, hoxe día 8 de febreiro, un curso de servizos financeiros dirixido a persoal das oficinas das Asociacións de Consumidores e Usuarios, co obxectivo de afondar nos temas relacionados cos servizos financeiros e do investimento.

No seu discurso inaugural, entre outras cousas indicou que a mellora da cultura financeira dos usuarios destes produtos, é un obxectivo complexo e, no que deben implicarse todas as administracións e entidades intimamente relacionadas co tema.

A educación financeira, dixo, permite aos individuos mellorar a comprensión de conceptos e produtos financeiros, previr a fraude, tomar decisións adecuadas ás súas circunstancias e necesidades e evitar situacións indesexables derivadas, ben dun endebedamento excesivo ou de posicións de risco inadecuadas.

Ademais sinalou que o goberno de Galicia vén amosando unha sensibilidade moi especial con estes temas e por iso recolle dentro do seu plan de acción de consumidores, a realización de campañas de sensibilización e formación nesta materia. Neste sentido, sinalou que esta programación específica sobre educación financeira se enmarcaba dentro do plan anual da Escola Galega de Consumo, adscrita ao Instituto Galego de Consumo.

O curso que se celebra estes días sobre "A protección do consumidor no ámbito financeiro e do investimento" ten como obxectivo implantar unha cultura financeira nos usuarios e formar a profesionais relacionados coa defensa dos dereitos e intereses dos consumidores en Galicia.

Os obxectivos deste curso están formulados de acordo co plan específico que o Instituto Galego de Consumo levará a cabo sobre produtos e servizos financeiros, que inclúe:

-Programación específica sobre educación financeira dentro do plan anual da Escola Galega de Consumo.

-Convenios con asociacións de consumidores para asesoramento mediación nos posibles conflitos deste tipo de produtos e servizos.

-Realización dunha campaña autonómica sobre ofertas deste tipo de produtos e servizos, con especial atención a aspectos de seguridade e publicidade.

-Análise da normativa do sector e dos instrumentos que nela se conteñen para unha adecuada protección dos consumidores.

-Coñecemento das novidades lexislativas que se produciron recentemente neste ámbito.

-Reflexión sobre a situación das persoas consumidoras ante a situación actual do mercado financeiro.

O curso, cunha duración de 16 horas lectivas celébrase na sede do Instituto Galego de Consumo cunha asistencia de 28 profesionais das oficinas de atención das asociacións de consumidores

Temática:
Outros