27 de Xaneiro de 2010.-

O Diario Oficial de Galicia ( nº 16 do 26 de xaneiro de 2010) vén de publicar a resolución
conxunta, do Instituto Galego de Consumo (Consellería de Economía e Industria) e da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se conceden os premios
aos carteis, ilustracións, fotografías e soportes audiovisuais elaborados por alumnado
dasEscolas de Arte e Ciclos Superiores de Deseño e Producción Editorial, Escolas de
Imaxe e Son e Bacharelatos Artísticos, que interpreten desde unha perspectiva artística
plástica e audiovisual, os dereitos das persoas consumidoras.
Esta proposta nace do interese do Instituto Galego de Consumo e a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria de dirixir as accións formativas no ámbito de
consumo a todos os estamentos da educación regrada non universitaria, en especial a
sectores non atendidos con anterioridade, como son as ensinanzas de réxime especial.
Os participantes neste certame, distribuíronse en cinco modalidades diferentes:
Modalidade A: Carteis.
Modalidade B: Fotografías.
Modalidade C: Vídeos.
Modalidade D: Cuñas de radio
Modalidade E: Ilustracións.
Na modalidade B: Fotografías non foi presentado ningún traballo e, en base á calidade e
número de traballos presentados nas restantes categorías, este premio repartiuse en
catro accesits para cada unha das modalidades premiadas.
Outorgaronse premios por valor de 14.800 o que supón un 300% de incremento con
respecto ao pasado ano, motivado pola nova estrutura do concurso ampliando ademáis
os destinatarios ás escolas de imaxe e son.
Os gañadores en cada unha das categorías foron:
Modalidade A: Carteis (Alumnado de escolas de arte e ciclo superior de deseño e
produción editorial)
Primeiro Premio:
Título: Recorda: como consumidor os teus dereitos protéxente
Autor: Anxo Vizcaíno López
Nivel: 2º curso de deseño gráfico
Centro: EASD- Ramón Falcón (Lugo)
Dotación económica: 1.400 Euros e diploma.

Segundo Premio:
Título: Os dereitos das persoas consumidoras
Autor: Javier Bascuas Rodríguez
Nivel: 2º curso de deseño gráfico
Centro: E.A.S.D.: Ramón Falcón (Lugo)
Dotación económica: 900 Euros e diploma.
Terceiro Premio:
Título: Os dereitos dos consumidores: non os esquezas
Autor: Gonzalo Boedo Millán
Nivel: 2º curso de deseño e produción editorial
Centro: IES de Leixa - Ferrol
Dotación económica: 700 Euros.
Accésit:
Título: Os dereitos das persoas consumidoras
Autora: Alba Aller González
Nivel: 2º curso de deseño e produción editorial
Centro: IES de Leixa - Ferrol
Dotación económica: 700 Euros
Modalidade C Vídeos (dirixido a alumnado de ciclos superiores de comunicación
de imaxe e son)
Primeiro Premio:
Título: Que non te consuman
Autora: Olalla Rivera Márquez
Nivel: 1º curso P:A:R:E:
Centro: CIFP A Farixa
Dotación: 1.400 Euros.
Segundo Premio:
Título: Consume con xeito
Autor: Daniel García González
Nivel:2º curso produción audiovisual
Centro: : CIFP A Farixa
Dotación: 900 Euros.
Terceiro Premio:
Título: Marioneta de consumo
Autor: Joseva Sorli Alcantud
Nivel: 2º curso produción audiovisual
Centro: CPRO
raio verde.-Escola de Imaxe e Son de Santiago de C.

Dotación: 700 Euros.
Accésit:
Título: Comercio Libre
Autor: José Santos Martínez
Nivel: 2º curso de produción e espectáculos
Centro: O raio verde.-Escola de Imaxe e Son de Santiago de C.
Dotación económica: 700 Euros
Modalidade D: Cuñas de radio (dirixido a alumnado de ciclos superiores de
comunicación de imaxe e son)
Primeiro Premio:
Título: consumidor xoguete
Autor: Víctor Fernández Gándara
Nivel: 1º curso de son
Centro: IES Audiovisual de Vigo
Dotación: 1.400 Euros.
Segundo Premio:
Título: Dereitos das persoas consumidoras
Autor: Martín Rodríguez Pérez
Nivel: 1º curso son
Centro: IES Audiovisual de Vigo
Dotación: 900 Euros.
Terceiro Premio:
Título: sen título
Autor: Jorge Criado Romo
Nivel: 1º curso son
Centro: IES Audiovisual de Vigo
Dotación: 700 Euros.
Accésit:
Título: Dereitos do consumidor
Autor: Javier Carvajal Hermida
Nivel: 1º curso son
Centro: IES Audiovisual de Vigo
Dotación económica: 700 Euros
Modalidade E: Ilustracións (dirixido a alumnado de bachaleratos artísticos)
Primeiro Premio:
Título: Sen título

Autora: Yolanda Ulla Freire
Nivel: 2º Bachalerato -Arte
Centro: I.E.S. de Sar- Santiago de Compostela
Dotación: 1.400 Euros.
Segundo Premio:
Título: Dereito á información
Autora: Alba Currás Cruz
Nivel: 2º Bachalerato -Artes
Centro: I.E.S. María Soliño- Cangas (Pontevedra)
Dotación: 900 Euros.
Terceiro Premio:
Título: Dereito á información
Autora: Alejandra Rivera Duro
Nivel: 2º Bachalerato -Arte
Centro: I.E.S. de Sar- Santiago de Compostela
Dotación: 700 Euros.
Accésit:
Título: Dereito á información:
Autora: María Cristina Gándara Suárez
Nivel: 2º curso de Bachalerato Artes
Centro: I.E.S. de Sar- Santiago de Compostela
Dotación económica: 700 Euros

Temática:
Outros