Santiago de Compostela, 12 de Marzo de 2020.-

De acordo coa RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, suspéndense as actividades presenciais no recinto e fóra da EGC, así como a súa actividade formativa.

 

Para obter máis información ou formular calquera consulta ao respecto, pódese contactar coa Escola Galega do Consumo nos seus teléfonos 881999091 e 881999075, ou a través do correo electrónico: igc.escuela@xunta.gal

Temática:
Outros