O conselleiro de Economía e Industria insta ao Executivo "a manter o límite dos 10 KW contratados para a aplicación da TUR, a establecer criterios obxectivos e automáticos para a actualización da TUR que en ningún caso supoñan incrementos superiores ao IPC"
A Xunta tamén pretende que o Goberno manteña a actual conxelación da tarifa para os colectivos máis vulnerables, eliminando ademais a recarga por exceso de consumo vixente para eles
O responsable autonómico solicita unha investigación do Tribunal de Defensa da Competencia dos prezos das tarifas no mercado liberalizado, ante a sospeita de pacto de prezos por parte das comercializadoras
Coa última suba da TUR do 9,8%, esta tarifa tense incrementado en máis dun 18% de xeito acumulado no periodo comprendido entre xaneiro de 2010 e xaneiro de 2011
As propostas da Xunta de Galicia e da Consellería de Economía e Industria están avaladas en todos os seus termos polo Consello Galego de Consumidores
Santiago, 30 de Xaneiro de 2011.-

O conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra. vén de solicitar ao Goberno Central a convocatoria urxente da Conferencia Sectorial de Consumo por parte da ministra de Sanidade, para tratar a problemática dos consumidores coa tarificación do servizo de subministración eléctrica, e máis concretamente, cos usuarios da coñecida como Tarifa de Último Recurso (TUR), á que están acollidos ao meirande parte dos consumidores galegos.

Temática:
Outros