Santiago de Compostela, 8 de Abril de 2021.-

A partir do 22 de decembro deste ano 2020, coa entrada en vigor da nova normativa estatal, cando unha empresa pon a disposición das persoas consumidoras e usuarias unha liña telefónica para comunicarse con eles en relación co contrato celebrado, o uso da devandita liña non pode custar máis que o custo dunha chamada a unha liña telefónica fixa xeográfica ou móbil estándar para o consumidor.

Ademais, no caso de servizos básicos de interese xeral como auga, gas, electricidade, compañías financeiras e aseguradoras, servizos postais, transporte aéreo, ferroviario e por estrada, protección da saúde, saneamento e residuos, as empresas provedoras do mesmo deben ter, en calquera caso, un teléfono e correo electrónico de atención ao cliente gratuítos. Esta obriga xa estaba contemplada na lei galega de protección das persoas consumidoras.

Tendo en conta a importancia que este feito ten para os lexítimos intereses económicos das persoas consumidoras, o IGCC lanzou unha campaña de control que levará a cabo a inspección de consumo.

A campaña consta de dúas fases, na primeira fase procederase a comprobar que as empresas dos sectores considerados como básicos de interese xeral poñen a disposición das persoas consumidoras, polo menos, unha liña telefónica gratuíta á que poden contactar.

Na segunda fase, comprobarase se o resto de empresas non consideradas básicas e de interese xeral poñen a disposición un correo electrónico e unha liña telefónica que non poden custar máis que o dunha chamada a unha liña telefónica fixa xeográfica ou móbil estándar.

A campaña será inicialmente informativa e hai dous obxectivos principais perseguidos con esta campaña. Por unha banda, erradicar do mercado o custo que as chamadas ás liñas de atención ao cliente estaban asumindo na maioría dos casos as propias persoas consumidoras e por outra, asegurar a existencia dun medio de comunicación, o correo electrónico, que o usuario pode utilizar para ser atendido pola empresa coa que contratamos un servizo.

Temática:
Outros