Cariño, 8 de Marzo de 2017.-

As xornadas informativas sobre cláusulas chan impulsadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria chegarán o vindeiro mércores, 8 de marzo de 2017, á localidade de Cariño. Ditas xornadas  celebraranse no  Local Social da Casa do Concello (Avda. da Paz, 2 - Cariño) ás 19.30 horas.

Temática:
Serv. financeiros e segurosProdutos financeiros