Celeiro (Viveiro), 3 de Marzo de 2017.-

As xornadas informativas sobre cláusulas chan impulsadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria chegarán o vindeiro venres, 3 de marzo de 2017, á localidade de Celeiro (Viveiro). Ditas xornadas  celebraranse no  salón de actos da Delegación de Pesca en Celeiro (Avda. Gerardo Harguindey Banet, 2 - Celeiro-Viveiro) ás 20.00 horas.

Temática:
Serv. financeiros e segurosProdutos financeiros