Santiago, 22 de Setembro de 2015.-

RESOLUCIÓN do 4 de setembro de 2015 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).

Documentación e ligazóns relacionadas

Temática:
Outros