As xornadas buscarán, tamén, obxectivos mais precisos como a mellora das actitudes de respecto aos dereitos das persoas ou a reflexión e a análise dos procesos que sustentan a actividade de consumo
Para levar a cabo o desenvolvemento das xornadas crearase unha comisión mixta que se encargará da súa avaliación
Santiago, 30 de Outubro de 2010.-

A Secretaría Xeral da Igualdade e o Instituto Galego de
Consumo, adscrito á Consellería de Economía e Industria, asinaron hoxe un convenio de
colaboración que permitirá realizar, durante os últimos meses do ano, unha ducia de
actividades que profunden na reflexión e a análise da perspectiva de xénero vinculada ás
relacións de consumo.

Neste sentido, o acordo ten por obxecto desenvolver un programa de actuacións formativas,
dirixido aos distintos colectivos de mulleres participantes, coa meta de analizar o papel
actual da muller no ámbito do consumo. Así, cabe considerar que, hoxe en día, neste
campo, prodúcese as veces un desequilibrio a favor dos provedores e en desvantaxe para
os consumidores, namentres que no caso do xénero, é en desvantaxe para as mulleres,
podéndose dar, en consecuencia, un dobre menoscabo para a muller consumidora ao xuntar
ambos campos.

Con este motivo, o programa de actividades buscará, ademais, obxectivos mais precisos
como a mellora das actitudes de respecto aos dereitos das persoas; a reflexión e a análise
dos procesos que sustentan a actividade de consumo e como inflúen nas relacións de
xénero; a análise do papel da publicidade na perpetuación dos estereotipos sociais na
cosificación das mulleres e na incitación á violencia de xénero; ou a educación nos valores
do consumo responsable.

Vinte cinco asociacións de mulleres
As actividades formativas, que se desenvolverán a través de doce xornadas formativas
como máximo, dirixiranse a 25 asociacións de mulleres que serán seleccionadas pola
Secretaría Xeral da Igualdade, levándose a cabo as diferentes accións, preferentemente,
nas instalacións da Escola Galega de Consumo. O número máximo de participantes en cada
xornada será de 40 persoas, e a súa duración ascenderá ata as catro horas lectivas, que se
estruturarán en tres partes distintas: a construción das relacións de xénero, a construción
das relacións de consumo, e o consumo en igualdade.
Para o desenvolvemento das xornadas, crearase unha comisión mixta formada por persoas
cualificadas tanto da Secretaría Xeral da Igualdade como da Escola Galega de Consumo. As
funcións da mesma irán dende o impulso das propias actividades ata o seu seguimento e
avaliación pasando pola resolución dos diferentes problemas que poidan xurdir.

 

Temática:
Outros