O obxectivo da estratexia de Economía e Industria é converter o e-Comercio nunha oportunidade para o consumo responsable e unha opción segura para os consumidores
A nova Lei de Protección ás Persoas Consumidoras e Usuarias establece que a publicidade realizada a través de internet debe ser exacta e, en caso de dúbida, haberá unha interpretación favorable ao consumidor
As empresas de Internet sen establecementos en Galicia deberán dispor dun telefono de atención gratuíto e dun correo electrónico
O IGC realiza inspeccións permanentes ás webs de empresas de comercio electrónico, a última levada a cabo detectou o maior número de incumprimentos nos sectores relacionados co transporte aéreo e as axencias de viaxes
A formación é outra das claves na que destaca a eficacia do Simulador de Compras en Internet da Escola Galega de Consumo como a ferramenta máis innovadora demandada polo resto das Comunidades
Santiago, 8 de Decembro de 2011.-

A Consellería de Economía e Industria está a reforzar os dereitos dos consumidores no eido do comercio electrónico, cunha estratexia baseada en elevar o nivel de protección legal dos consumidores a través da nova Lei de Protección ás Persoas Consumidoras e Usuarias, na vixilancia do mercado a través de controis sobre páxinas web, e na formación coa tecnoloxía máis axeitada e innovadora como os Simuladores de Compra por Internet da Escola Galega de Consumo. 

O comercio electrónico é unha opción cada vez máis común entre os consumidores, de xeito que a Xunta está a adaptar as súas estruturas e capacidades, así como a dotarse de instrumentos legais que permitan aos consumidores facer unha defensa eficaz dos seus dereitos e intereses lexítimos neste terreo. O obxectivo deste traballo é que o eComercio sexa unha oportunidade para o consumo responsable e unha opción segura para os consumidores. 

A nova Lei adaptada ás novas necesidades O pasado 10 de novembro, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o anteproxecto da nova Lei de Protección ás Persoas Consumidoras e Usuarias. Trátase dunha Lei pioneira que inclúe, entre outras cousas, as novas formas de contratación e compra de produtos e servizos a través das novas tecnoloxías da información e a comunicación, e moi especialmente a través de Internet. 

A norma establece que as empresas de internet, polo mero feito de ofrecer bens ou servizos en Galicia, estarán sometidas á lexislación autonómica galega en materia de protección aos consumidores. Ademais, as empresas e profesionais que oferten bens e servizos en internet e non dispoñan de establecementos físicos en Galicia, deberán de ter un número de teléfono totalmente gratuíto e un correo electrónico para que os consumidores poidan presentar as súas reclamacións e dar resposta ás mesmas. 

En caso de dúbida coa publicidade, a interpretación é favorable ao consumidor Esta norma tamén establece que toda a publicidade realizada a través de internet debe ser exacta. As empresas deberán ser as que proben a veracidade da devandita publicidade e, en caso de dúbida, haberá unha interpretación favorable ao consumidor.

Por outra banda, o Instituto Galego de Consumo da Consellería de Economía e Industria, dentro do seu plan anual de inspección, realizou actuacións no ámbito do consumo a través de internet, realizando de forma habitual controis sobre páxinas web para detectar posibles prácticas que poidan comprometer os dereitos das persoas consumidoras e usuarias.

Inspeccións permanentes ás webs As cuestións máis reclamadas neste eido teñen que ver coa falta de entrega do produto adquirido ou a entrega dun produto diferente; con problemas no cumprimento dos prazos nas entregas; coa anulación unilateral dos pedidos por parte do comerciante, alegando non ter existencias ou por erros no prezo; así como cos conflitos xerados pola vulneración do dereito de desestimento, que outorga aos consumidores un período de tempo no que poden renunciar á contratación dun determinado servizo, sen custo algún. 

As actuacións de inspección realízanse de forma permanente e nelas tamén contrólanse aspectos, como, a existencia de información correcta sobre os responsables e os medios de contacto que figuran nas páxinas, as condicións de contratación e os medios de pago que se admiten. Ademais, actualmente estase a realizar un varrido de páxinas web no que se somete a control o cumprimento do dereito de desestimento e a imposición de cargas abusivas ao consumidor que exerce este dereito.

No marco destas campañas, contrólanse páxinas web de empresas de venda a distancia de roupa, financeiras, servizos de internet, etc. A última levada a cabo detectou o maior número de incumprimentos nos sectores relacionados co transporte aéreo e coas axencias de viaxes. 

A formación e a educación a mellor ferramenta Outro dos aspectos importantes é a formación e educación como a mellor ferramenta para que as persoas consumidoras poidan exercer axeitadamente os dereitos que lles asisten no mercado. 

De xeito que o IGC, na súa aposta decidida polas TIC e pola innovación, desenvolveu unha serie de materiais didácticos para a Escola Galega de Consumo entre os que destaca o Simulador de Compras en Internet que constitúe un referente para o resto das comunidades autónomas. 

Este simulador, simula unha páxina web desde a que se pode facer unha compra virtual para traballar todas as incidencias que poidan presentarse ao consumidor. Pódense definir tantas situacións diferentes de compra como equipos estean conectados, é dicir, cada un dos alumnos/as pode realizar un exercicio personalizado. O simulador conta con 4 módulos adaptados as principais necesidades de consumo na web: o módulo de correo electrónico, o portal bancario, o módulo de atención telefónica e o portal de viaxes. 

Temática:
Outros