Data da norma:
23/04/98
Data da publicación:
23/04/98
Data de aplicación:
23/04/98
O artigo 51.2º da Constitución Española establece que os poderes públicos promoverán a información e máis a educación das persoas consumidoras e usuarias, fomentarán as súas organizacións e oirán a estas nas cuestións que poidan afectarlles a aquelas, nos termos que a lei estableza.
Temática:
Outros
Departamento:
Consello Galego de Consumidores e Usuarios