Data da norma:
07/12/00
Data da publicación:
07/12/00
Data de aplicación:
07/12/00
A Constitución Española, norma e fundamento de todo o ordenamento xurídico, ordena no seu artigo 51 que os poderes públicos, garantirán a defensa das persoas consumidoras e usuarias, mediante procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.
Temática:
Outros
Departamento:
Instituto Galego do Consumo e da Competencia