Data da norma:
11/05/05
Data da publicación:
11/06/05
Data de aplicación:
11/06/05
A presente Directiva ten por obxecto contribuír ao bo funcionamento do mercado interior e alcanzar un elevado nivel de protección das persoas consumidoras mediante a aproximación das disposicións legais, regulamentarias e administrativas dos Estados membros sobre as prácticas comerciais desleais que prexudican aos intereses económicos dos consumidores e das consumidoras.
Temática:
Outros