Data da norma:
21/04/15
Data da publicación:
30/04/15
Data de aplicación:
30/04/15
Atendendo ás condicións e circunstancias do mercado, fíxanse os prezos privados, que se van cobrar no Laboratorio de Consumo de Galicia, como consecuencia da contraprestación percibida pola realización dos ensaios de interese directo na determinación dos cumprimentos de calidade e seguridade dos produtos, segundo as normas vixentes en cada materia (UNE, EN, ISO, etc.)
Temática:
Outros
Departamento:
Laboratorio de Consumo