Data da norma:
25/05/00
Data da publicación:
25/05/00
Data de aplicación:
25/05/00
O Consello Galego de Consumidores e Usuarios é o órgano de representación e consulta no ámbito da Comunidade Autónoma Galega e ten a representación institucional das organizacións e asociacións de persoas consumidoras e usuarias, ante a Administración autonómica ou outras entidades e organismos de carácter autonómico.
Temática:
Outros
Departamento:
Consello Galego de Consumidores e Usuarios