Resolución do 2 de setembro de 2013 pola que se convoca e se regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de subministración eléctrica (código de procedemento IN107E).
En virtude da Resolución do 2 de setembro de 2013 pola que se convoca e regula a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia se subministro eléctrico (código de procedemento IN107E), este IGC concedeu no ano 2013 as seguintes axudas:
Resolución do 27 de decembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 28 de xuño de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 126, do 5 de xullo) pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2010 ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para a execución de...
Resolución do 29 de decembro de 2010 pola que se da publicidade ás subvencións concedidas aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos correntes das súas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras, no marco da Resolución do 28 de xullo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 151, do 9 de agosto) pola que se convoca e regula a concesión de...
Resolución do 27 de decembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas as asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 28 de xuño de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 126, do 5 de xuño) pola que se convoca e regula a concesión de subvencións para o ano 2010 as asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para a execución de proxectos...
Resolución do 25 de setembro de 2010 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás asociacións de persoas consumidoras no marco da Resolución do 30 de marzo de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 68, do 13 de abril) pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2010 ás asociacións de persoas consumidoras da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de...
Resolución do 28 de xullo de 2010 pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia para o financiamento de gastos correntes das súas oficinas municipais de información ás persoas consumidoras (OMIC)
Resolución do 18 de xuño de 2010 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración asinados no primeiro cuadrimestre do ano 2010.
Resolución do 15 de xullo de 2009 pola que se fan públicas as subvencións concedidas ás organizacións de persoas consumidoras pola que se convoca e se regula a concesión de subvencións para o ano 2009 en materia de consumo ás organizacións de consumidores e consumidoras.
Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, polas que se rexerá a concesión de subvencións do Instituto Galego de Consumo ás asociacións de persoas consumidoras e usuarias da Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento da súa actividade de defensa e protección dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias