O LCG da resposta a consultas nas materias da súa competencia, tanto a outros departamentos do IGC como a particulares, empresas ou outras administracións. Asesora á red empresarial de Galicia na interpretaciónn da lexilación aplicable, co fin de que os seus produtos sexan seguros e desta forma se garantan os dereitos dos consumidores. Por otra banda, participa nos ensaios para a consecución de produtos seguros na etapa de deseño de diversas entidades empresariais.