O LCG participa en accións conxuntas organizadas por PROSAFE, Product Safety Forum of Europe, co obxectivo principal da mellora da seguridade dos produtos postos á disposición dos consumidores en Europa.

O LCG traballa coa Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña coa intención de intercambiar coñecemento e experiencias, así como profundizar na investigación da seguridade dos produtos de consumo.