O LCG promove, organiza e impulsa programas de ensaios de intercomparación a nivel internacional conforme á norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los ensayos de aptitud; exercicios incluídos na base de datos da E.P.T.I.S., The European Proficiency Testing Information System.

45 laboratorios de ata 18 países participaron no proxecto de intercomparacion promovido polo LCG, actividade que se leva a cabo dende 2001.

Ademáis, o LCG participa en ensaios de intercomparación promovidos por outros laboratorios e colabora co Centro de Control de la Calidad, dependiente de AECOSAN, na elaboración de criterios técnicos sobre a seguridade dos productos.