O LCG promove e participa nas tarefas de concienciación, formación e divulgación en materia de consumo, promovidas polo IGC, aos diferentes actores sociais.

Por outra banda, o LCG participa, en convenio coa Universidade da Coruña, para a titoración de prácticas no Laboratorio.