Todo produto ten que cumprir os seguintes requisitos, salvo que polas circunstancias do caso algún deles non lle sexa aplicable:

a) Se axuste á descrición feita polo vendedor (exemplo: modelo ofrecido).

b) Sexan aptos para o uso a que ordinariamente se destinan os produtos do mesmo tipo.

c) Sexan aptos para calquera uso especial requirido, sempre que o vendedor admitira que o produto é apto para dito uso.

d) Presente a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo.

Temática:
ComprasGarantías