Si, a persoa vendedora deberá subministrar á persoa consumidora, de forma veraz, eficaz e suficiente o prezo total, é dicir, impostos incluídos, os gastos de entrega e transporte no caso de habelos xunto ás forma de pago. 

Temática:
ComprasPrezos