En ocasións, a compañía aérea realiza máis reservas, que o número de prazas de avión que vai realizar o traxecto; podéndose dar a circunstancia de que un viaxeiro con praza confirmada non sexa admitido ao embarque. Esta situación coñécese co nome de Overbooking.

Temática:
Transporte e motorAvións